Search
  • woranatrh

แม่บ้านต่างชาติ สัญชาติไหนพูดไทยชัดที่สุด

การจะหาแม่บ้าน หรือหาพี่เลี้ยงเด็กสักคนหนึ่ง สัญชาติแรกๆ ที่ทุกคนจะนึกถึงคือแม่บ้านคนไทย เนื่องจากความคุ้นเคยในความเป็นคนไทยด้วยกัน และไม่ต้องยุ่งยากเรื่องเอกสารต่างๆ แต่ต้องยอมรับความจริงว่าสัดส่วนของแม่บ้านคนไทยในตลาดนั้นถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับแม่บ้านต่างชาติที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านของเรา ทั้งแม่บ้านต่างชาติเองก็มีเรื่องของค่าจ้างที่ถูกกว่าแม่บ้านคนไทยโดยเฉลี่ยอีกด้วย

แม่บ้านต่างชาติ

พอต้องหาแม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ ปัจจัยแรกๆ ที่นายจ้างให้ความสนใจคือเรื่องของทักษะการสื่อสารของแม่บ้านแต่ละสัญชาติ/เชื้อชาติ วันนี้ Right Hand Maid ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของพนักงานเราเองที่คลุกคลีพูดคุยกับแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติที่ครบทุกสัญชาติ/เชื้อชาติ ที่อยู่ในตลาดแม่บ้านในบ้านเรา และขอจันอันดีบแชร์ให้ฟังสำหรับท่านที่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้กันค่ะ


สัญชาติเมียนมาร์ : กะเหรี่ยง, ปะโอ, มอญ


สำหรับสามสามเชื้อสายนี้ถือได้ว่าพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ บางคำอาจจะฟังยากมากหรือฟังไม่เข้าใจเลย แต่สามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานได้ เช่นไปไหน กินอะไร ฟังภาษาไทยได้เข้าใจ เพียงแค่ทักษะการพูดไม่ดีเท่าคนลาวกับคนไทใหญ่เท่านั้นเอง


อย่างไรก็ดีสามเชื้อสายนี้ขึ้นชื่อเรื่องการมีความอดทนกับการทำงานที่สุด แต่ไม่สามารถสื่อสารภาษาได้ดีเพราะไม่ค่อยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทย ยึดถือวัฒนธรรมประจำชาติของตัวเองเป็นหลักนั่นเอง


สัญชาติเมียนมาร์ : ไทใหญ่


กลุ่มชาติพันธุ์ขนาดใหญ่อันดับสองของเมียนมาร์ แต่มีบางส่วนที่อพยพมาอาศัยอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ในกลุ่มหลังจึงคุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยบ้าง และคำบางคำที่คนไทใหญ่ใช้สื่อสารกันยังคล้ายกับภาษาไทยด้วย คนไทใหญ่จึงสื่อสารภาษาไทยได้ดี ถึงแม้บางคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยก็สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้เร็วเช่นกัน


คำบางคำที่คนไทใหญ่ใช้สื่อสารกันยังคล้ายกับภาษาไทยด้วย คนไทใหญ่จึงสื่อสารภาษาไทยได้ดี

สัญชาติลาว


คนลาวจะพูดภาษาไทยชัดที่สุดในบรรดาหลายๆ เชื้อชาติเพราะคนลาวส่วนใหญ่เสพสื่อไทย ทั้งละครและเพลง จึงพูดภาษาไทยค่อนข้างชัดและยังสามารถพิมพ์สื่อสารภาษาไทยเข้าใจ ส่วนใหญ่คนลาวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมาจากโซนอีสานจึงทำให้พูดไทยได้ชัดค่ะ หน้าตาก็ยังคล้ายคนไทยบางทีแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียว เป็นเหตุผลหลักที่นายจ้างหลายท่านมักใช้คนลาวเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เนื่องจากหลายท่านกังวลว่าเด็กๆ ในบ้านจะติดพูดไม่ชัดจากพี่เลี้ยงเด็กสัญชาติอื่นค่ะ


เป็นเหตุผลหลักที่นายจ้างหลายท่านมักใช้คนลาวเป็นพี่เลี้ยงเด็ก เนื่องจากหลายท่านกังวลว่าเด็กๆ ในบ้านจะติดพูดไม่ชัดจากพี่เลี้ยงเด็กสัญชาติอื่น

ทั้งหมดนี้คงต้องบอกว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริง 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นเพียงภาพรวมของกลุ่มแม่บ้านต่างชาติที่เคยเจอและเคยพูดคุยด้วยมาตลอดหลายปี ทั้งนี่ทักษะในการใช้ภาษาไทยของแม่บ้านขึ้นอยู่กับบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการอาศัยอยู่ในประเทศไทยและภาษาที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ

517 views0 comments