Search
  • woranatrh

พื้นที่บนโต๊ะอาหาร กับการเสริมสร้างครอบครัว


สำหรับทุกครอบครัวแล้ว หนึ่งในช่วงเวลาที่สมาชิกทุกคนในบ้านจะได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตามากที่สุดก็คือการทานอาหารร่วมกันนั่นเอง ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่ให้อะไรดีๆ กับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างมากมาย

พื้นที่บนโต๊ะอาหารนอกจากจะเป็นการเพิ่มพลังงานทางกายให้กับทุกคน ยังสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์กันผ่านบทสนทนาระหว่างมื้ออาหาร เป็นพื้นที่ที่ทุกคนจะได้ไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบ อัพเดทเรื่องราวน้อยใหญ่ในชีวิต เป็นการฝึกฝนทักษะการสื่อสารอันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการอยู่ร่วมกันไปในตัว

นอกจากนี้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กวัยเรียนรู้ การทานอาหารกับสมาชิกในครอบครัวยังเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ในการเข้าสังคมของน้องๆ หนูๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย เพราะครอบครัวคือหน่วยทางสังคมขนาดย่อยที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างประสบการณ์ทางความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้กับเด็กๆ เป็นการจำลองการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมใหญ่ไปในตัว

จะเห็นได้ว่าเรื่องธรรมดาที่หลายครอบครัวทำกันทุกวันนั้นแฝงไว้ด้วยคุณค่ามากมายที่เป็นพื้นฐานสำคัญของความสุขในบ้าน ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะทำงานหนัก เรียนเยอะ หรือมีธุระปะปังมากแค่ไหนก็อย่าลืมที่จะใส่ใจเรื่องเล็กๆ แต่สำคัญยิ่งอย่างการแบ่งปันช่วงเวลาในการทานอาหารร่วมกัน เพื่อความเสริมสร้างความสุขความสัมพันธ์ของทุกสมาชิกในครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน

#ผดแลผสงอาย #แมบานกงพเลยงเดก #แมบานกงผดแลผสงอาย #พเลยงเดก #แมบานไปกลบ #แมบาน

374 views0 comments