Search
  • woranatrh

เด็กเบื่ออาหาร หรือเราป้อนผิดวิธี


ในช่วงวัย 5-8 เดือน คือช่วงวัยที่ลูกน้อยเริ่มเรียนรู้ที่จะกลืนอาหารเหลวได้ ซึ่งนี่เป็นโอกาสที่สำคัญที่บรรดาคุณพ่อคุณแม่ หรือพี่เลี้ยงเด็กจะฝึกทักษะการกินให้กับเด็กๆ ซึ่งในการฝึกนั้นต้องอาศัยความใส่ใจ ความเข้าใจในธรรมชาติของพัฒนาการเด็ก และความอดทนที่สูงค่ะ ซึ่งแอดมินจะขอแนะนำวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ

1.การกลืนอาหารอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะการกิน ในช่วงแรกๆ ของการฝึกกินอาหารเหลว เด็กจะกลืนอาหารลงไปอย่างรวดเร็วเพราะประสาทรับรสยังไม่ถูกพัฒนา สักพักเด็กจะเริ่มมีพฤติกรรมการเอาลิ้นคลุกอาหารไปมาก่อนกลืน ตรงนี้แหละค่ะคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเด็กเริ่มจะฝึกทักษะการกินได้แล้ว เราจึงจะเริ่มในขั้นตอนต่อไป

2.ป้อนช้าๆ ให้แน่ใจก่อนว่าลูกกลืนอาหารหมดปากแล้วจึงป้อนต่อ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านยังยึดติดกับช่วงที่ลูกกลืนอาหารไว ในช่วงที่เด็กเริ่มใช้ลิ้นช่วยในการกินก็ยังคาดหวังให้เด็กกลืนอาหารไวๆ อยู่ สิ่งที่พบบ่อยคือการที่เด็กยังกลืนอาหารไม่หมดก็ค่อยๆ ป้อนคำเล็กๆ เติมเข้าไปซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะ เพราะการบังคับให้เด็กกลืนอาหารไวจะทำให้เกิดผลเสียต่อพัฒนาการด้านการกินและประสาทลิ้มรส ถ้าเราเห็นลูกน้อยไม่กลืนอาหารสักที แต่เอาลิ้นกวาดไปมา ให้เวลาเขาสักนิดค่ะ เขากำลังฝึกใช้ลิ้นมาช่วยในการกินอยู่

3.สำหรับเด็ก ความพอดีคำมาก่อนรสชาติอาหาร ทีนี้พอเด็กเอาลิ้นกวาดอาหารไปสักพักแล้วเกิดคายออกมา ข้อสันนิษฐานแรกไม่ควรพุ่งไปที่เรื่องที่ว่าเด็กไม่ชอบอาหารชนิดนั้นๆ ค่ะ เพราะสำหรับเด็กวัยนี้รสชาติอาหารไม่ได้มีความสำคัญเท่าความพอดีคำ เด็กไม่ชอบความอึดอัดในช่องปาก หากอาหารมีชิ้นใหญ่เกินไปแล้วกินลำบากก็ลองแบ่งให้เป็นคำที่เล็กลง อย่าเพิ่งใจร้อนด่วนคิดว่าลูกเลือกทาน แต่ให้คิดในเรื่องของขนาดชิ้นอาหาร และที่สำคัญคือให้เวลาเด็กค่อยๆ ฝึกกินค่ะ

จะเห็นได้ว่าการฝึกกินนั้นมีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องใส่ใจ ต้องเข้าใจพัฒนาการในช่วงวัยของเด็ก ที่สำคัญที่สุดในการเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆ หรือเรื่องการกิน ความอดทนและใจเย็นของคุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ

#พเลยงเดก #หาพเลยงเดก

89 views0 comments