Search
  • woranatrh

พัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อเจ้าหนูน้อยอายุ 1 ขวบ


สำหรับบ้านไหนที่เจ้าตัวเล็กอายุประมาณ 1 ขวบ คงเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก เรามาดูกันค่ะว่าเมื่อเด็กอายุประมาณ 1 มีจะมีความเปลี่ยนแปลงอันเป็นลักษณะพิเศษในช่วงวัยนี้อย่างไร

1. วัยที่เด็กๆ จะเริ่ม 'เดิน' จากวันที่ยังเป็นทารก หนึ่งในหมุดหมายสำคัญทางพัฒนาการสำหรับพ่อแม่หลายๆ ท่านก็เห็นจะเป็นเรื่องของ 'การเดิน' ใช่ไหมคะ ซึ่งในวัย 1 ขวบก็เป็นวัยที่เจ้าตัวเล็กหลายๆ คนเริ่มจะเดินก้าวแรกกันแล้วนั่นเอง ซึ่งในเรื่องของการเดินของเด็กนั้นก็มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายที่กล้ามเนื้อที่สำคัญมีความแข็งแรงเพียงพอ พัฒนาการด้านสมองในส่วนที่ดูแลเรื่องการทรงตัว และอีกปัจจัยสำคัญคือลักษณะนิสัยเฉพาะตัวของเด็กๆ แต่ละคนที่อาจจะมีความกล้า ความกลัว ความอยากรู้อยากเห็น ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นถึงแม้ว่าวัย 1 ขวบ คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะคาดหวังให้ลูกตัวเองเดินได้เลย ก็อยากให้พึงสังเกตปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่ต้องพัฒนามาพร้อมกันด้วยค่ะ ถ้าหากลูกน้อยยังไม่ยอมเดินอาจจะเป็นที่พัฒนาการด้านความแข็งแรงของร่างกาย หรือเจ้าตัวเล็กอาจจะยังมีความกลัวอยู่ก็เป็นได้

"คุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะคาดหวังให้ลูกตัวเองเดินได้เลย ก็อยากให้พึงสังเกตปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดที่ต้องพัฒนามาพร้อมกันด้วยค่ะ"

2. มองเห็นและเข้าใจเรื่อง 'สี' มากขึ้น เจ้าตัวเล็กจะตื่นตาตื่นใจกับการ 'มอง' สิ่งต่างๆ มากขึ้น นิสัยการเริ่มสนใจโทรทัศน์ แท็ปเล็ต ก็เกิดขึ้นในช่วงวัยนี้ เพราะพวกเขาสามารถเข้าใจสีสันต่างๆ ได้มากขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้จะมองเห็นเฉพาะแม่สีเท่านั้น เราจึงอาจต้องใส่ใจเรื่องที่เจ้าตัวเล็กจะดูอะไรต่อมิอะไรให้มากขึ้นค่ะ

3. พัฒนาการด้านการ 'ฟัง' และ 'พูด' เด็กหลายคนในวัยนี้เริ่มเรียนรู้ที่จะพูด ซึ่งหากเจ้าตัวเล็กบางคนยังไม่พูด คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งร้อนใจไปค่ะ เพราะในส่วนของพัฒนาการพูดนั้นมีสองส่วนสำคัญ คือเรื่องของการ 'เข้าใจ' และ 'การพูด' ถึงแม้เจ้าตัวเล็กจะยังไม่พูด แต่มีการตอบสนองเข้าใจการสื่อสารง่ายๆ กับคุณพ่อคุณแม่ได้ ก็ยังถือว่ามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยค่ะ

"ถึงแม้เจ้าตัวเล็กจะยังไม่พูด แต่มีการตอบสนองเข้าใจการสื่อสารง่ายๆ กับคุณพ่อคุณแม่ได้ ก็ยังถือว่ามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยค่ะ"

4. มือที่นอกจากจะหยิบจับมากขึ้น ยัง 'เลียนแบบ' ท่าทางได้แล้วนะ กล้ามเนื้อมือของเด็กวัยนี้จะเริ่มแข็งแรงและหยิบจับของต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เป็นวัยที่อาจจะเริ่มลองให้จับสีเขียนลองขีดเขียนสิ่งต่างๆ ได้แล้ว และยังสามารถเลียนแบบท่าทางง่ายๆ ได้ เช่นการโบกมือ หรือปรบมือ ได้อีกด้วย

5. แสดงออกทางสีหน้าได้มากขึ้น เด็กวัยนี้จะสามารถแสดงอารมณ์ทางสีหน้าได้หลากหลายมากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้น เช่นอารมณ์โกรธ หัวเราะเขิน หรืออาจจะงอนเป็นแล้วด้วยนะคะ

จะเห็นได้ว่าภาพรวมการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กวัย 1 ขวบนั้นมีแต่เรื่องที่สำคัญมากๆ อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์กันระหว่างสองด้านอีกด้วย คุณพ่อคุณแม่จึงจำเป็นต้องเข้าใจและใส่ใจพัฒนาการทุกด้านไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตมีพัฒนาการตามวัยได้อย่างสุขกายสบายใจค่ะ :)

Source : Parenting Guide คู่มือเลี้ยงลูก 0 - 3 ขวบ สไตล์คุณแม่ญี่ปุ่น

#หาพเลยงเดก #พเลยงเดก #แมบานกงพเลยงเดก

79 views0 comments