Search
  • woranatrh

ฝึกเด็กๆ ให้มีทักษะ 'ความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนการจัดการ และความมั่นใจในตัวเอง' ผ่านการทำงานบ้าน

เรื่องของ 'งานบ้าน' ที่แค่ฟังก็เป็นยาขมสำหรับผู้ใหญ่หลายๆ คน แต่เชื่อไหมคะว่างานน่าเบื่อสามัญธรรมดานี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะพื้นฐานสำคัญสำหรับเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนการจัดการ และการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

ความเชื่อมั่นในตัวเอง : การมอบหมายงานบ้านธรรมดาอย่างเช่นการให้เด็กๆ จัดการทำความสะอาดและจัดระเบียบเตียงนอนของตัวเอง เป็นการปลูกฝังทักษะความรับผิดชอบ ที่เมื่อเด็กรู้สึกว่าเขาสามารถรับผิดชอบทำงานนั้นได้สำเร็จก็จะนำไปสู่ความหมายของการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองได้ เพราะเขารู้สึกว่าสามารถจัดการรับผิดชอบตัวเองได้ค่ะ . ความคิดสร้างสรรค์ : เด็กที่ถูกมอบหมายให้ทำงานบ้านน่าเบื่อ แสนจำเจซ้ำๆ จะมีลักษะพิเศษอย่างหนึ่งที่พบได้บ่อยคือพวกเขาจะพยายามหาหนทางที่สร้างสรรค์ในการทำให้งานแสนน่าเบื่อนั้นเสร็จได้เร็วขึ้น เป็นการได้ลองฝึกหาวิธีและความเป็นไปได้อื่นๆ ในการแก้ปัญหา ตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ลองผิดลองถูก เพราะจะเป็นการฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ที่สำคัญและจะต่อยอดไปสู่การเป็นเด็ก 'รู้คิด' เพราะคุ้นชินกับการได้ลองคิดทำอะไรด้วยแนวทางที่ต่างไปจากเดิมค่ะ . การวางแผน การจัดการ : เรื่องของงานบ้านเรียกว่ามีร้อยแปดพันอย่างที่เรียกได้ว่าทำอย่างไรก็ไม่เสร็จเสียที ผ่านการลงมือทำงานบ้านจะทำให้เด็กรู้ว่าเวลาในการจะทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จมีอย่างจำกัด ต้องฝึกคิดวางแผนจัดการว่าจะทำอะไรก่อนหลัง เป็นการฝึกลำดับความสำคัญให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ . การทำงานร่วมกันเป็นทีม : คงไม่มีบ้านไหนที่จะปล่อยให้เด็กตัวเล็กทำงานบ้างเพียงลำพังใช่ไหมคะ ไม่งั้นเจ้าตัวเล็กคงประท้วงแย่ การที่สมาชิกในบ้านร่วมมือร่วมใจกันทำงานบ้าน แบ่งงานกันคนล่ะไม้คนล่ะมือจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆ เข้าใจการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่เราทุกคนทราบดีว่าสำคัญมากๆ เมื่อเด็กเติบโตขึ้น เริ่มต้นได้ง่ายๆ ในครอบครัวของเรานี่เองค่ะ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่สู้ดีนัก ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่ให้สมาชิกมีโอกาสใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น ลองใช้โอกาสนี้ปลูกฝังทักษะสำคัญให้กับเด็กๆ ผ่านกิจกรรมง่ายๆ อย่างการช่วยทำงานบ้านก็ได้ค่ะ นอกจากจะช่วยแบ่งเบาคุณพ่อคุณแม่(หรืออาจทำให้เหนื่อยกว่าเดิมในบางกรณี) เด็กๆ ยังได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ทางอ้อม นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์สำหรับครอบครัวไปในตัวอีกด้วยค่ะ

18 views0 comments