Search
  • woranatrh

เราจะดูแลเรื่องที่พักและอาหารให้กับแม่บ้านอย่างไร


เรื่องของที่พักและอาหารการกินเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับแม่บ้านมากๆ เลยค่ะ นายจ้างทุกท่านควรดูแลเอาใจใส่ในส่วนนี้ให้ดี เพื่อความสบายใจในการอยู่ร่วมกัน หากแม่บ้านที่ทำงานกับเราได้รับการพักผ่อนที่ดี อาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ก็จะส่งผลให้การทำงานดีขึ้นไปด้วยค่ะ

ที่พัก

ส่วนใหญ่บ้านที่จ้างแม่บ้านแบบอยู่ประจำจะมีห้องพักสำหรับแม่บ้าน แต่ในกรณีที่บ้านไหนไม่สะดวกก็ไม่จำเป็นค่ะ สิ่งสำคัญคือการจัดสรรที่พักให้เป็นสัดส่วน อาจจะเป็นมุมหนึ่งมุมใดของบ้าน มีความถูกสุขลักษณะ และเครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่เพียงพอ ชุดเครื่องนอน ที่เก็บของใช้ส่วนตัว และในส่วนของไฟฟ้า

ปัญหาที่พบเจอบ่อยคือการที่นายจ้างไม่ได้จัดสรรพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนชัดเจนให้กับแม่บ้าน เช่นการให้นอนในห้องที่มีข้าวของของคนในบ้านเต็มไปหมด หรือให้นอนในห้องรับแขก ซึ่งนอกจากจะทำให้การพักผ่อนที่ดีเป็นไปได้ยากแล้วยังทำให้ตัวแม่บ้านเองเกิดความไม่สบายใจจนอาจอยู่กับเราไม่นานนักค่ะ

อาหาร

เรื่องอาหารก็เช่นเดียวกันค่ะ นายจ้างควรกำหนดให้ชัดเจนว่าจะจัดการอย่างไร บางท่านซื้ออาหารที่ปรุงเสร็จแล้วให้แม่บ้านทาน หากอยู่ในพื้นที่ที่สะดวกก็อาจให้เงินค่าอาหารสำหรับแม่บ้านไปหาซื้อเอง วิธีที่แนะนำว่าง่ายและประหยัดคือการซื้อวัตถุดิบสดเก็บไว้ในตู้เย็น จำพวกผัก เนื้อสัตว์ ไข่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ให้แม่บ้านจัดการทำทานเองค่ะ

สิ่งที่นายจ้างควรใส่ใจมากที่สุดคือไม่ควรให้แม่บ้านทานของเหลือจากตัวเอง เช่นกับข้าวที่เราใช้ช้อนของตัวเองตักทานแล้ว ควรซื้อแยกให้ต่างหากเลยค่ะ และไม่ควรให้แม่บ้านทานกับข้าวที่แช่ตู้เย็นค้างวัน เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพด้วย และควรแน่ใจในเรื่องของปริมาณว่าเพียงพอต่อความต้องการพื้นฐาน คือเป็นปริมาณที่มากพอสำหรับ 3 มื้อต่อวัน

ในการจัดการที่พักและอาหารของแม่บ้านเพียงแค่ปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอเหมาะสม ไม่จำเป็นต้องจัดสรรอะไรที่ดีเลิศมากมาย เพียงเท่านี้ก็เท่ากับว่าเราได้กำหนดหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้แม่บ้านอยู่ร่วมทำงานกับเราได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นค่ะ

#แมบาน #หาแมบาน

691 views0 comments